Lipiec 17, 2018

OFERTA DLA FIRM

Wsparcie w zwiększaniu efektywności osób i zespołów, kompetencji przywódczych  w oparciu o metody coachingowe i projektowe:

Executive coaching 

 • poprawa umiejętności menedżerskich, komunikacyjnych i postaw przywódczych
 • wdrożenie rekomendacji rozwojowych otrzymanych w wyniku Assesment Center lub Feedback 360 stopni
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • utrwalenie i wdrożenie umiejętności nabytych na szkoleniach
 • wsparcie w osiąganiu celów osobistych i biznesowych
 • poprawa równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym

Team coaching

 • poprawa relacji i komunikacji w zespole
 • zwiększenie efektywności i kreatywności zespołu
 • wdrożenie zmiany
 • poprawa współpracy międzyzespołowej w firmie
 • team coaching Zespołu Zarządzającego

Jeśli Twój zespół nie osiąga zakładanych efektów, ma skomplikowany projekt do zrealizowania, przeżywa konflikty i spadek motywacji, stoi przed konieczną i trudną zmianą bądź restrukturyzacją….  Team coaching jest sposobem na stworzenie kreatywnego zespołu, dążącego do jasno postawionego celu.

Myślenie Projektowe w organizacji (Design Thinking)

DT przeznaczone jest dla firm zmagających się z konkretnym problemem, wyzwaniem, koniecznością zmiany, które poszukują najbardziej efektywnych, ustrukturalizowanych strategii zapewniających wygenerownie konkretnego, innowacyjnego rozwiązania. Design Thinking to ustrukturyzowane podejście do innowacji, tworzenia produktów i usług oraz rozwiązywania problemów.

DT koncentruje się na ostatecznym kliencie i użytkowaniku, wykorzystując wiedzę zespołu specjalistów oraz metody generowania innowacyjnych rozwiązań, które można wdrożyć w życie i przetestować na każdym etapie cyklu tak, by nie ponosić kosztów wdrożenia nietrafionych rozwiązań.

Diagnoza osób i zespołów wg metodologii

TCI Team Diagnostic™ Assesment

SHL Talent Measurement

Extended DISC ® 

Feedback 360 stopni

Każda oferta przygotowywana jest pod potrzeby konkretnej organizacji, chcesz dowiedzieć się więcej bądź umówić na spotkanie napisz.

Referencje dostępne na żądanie.